Kwaliteit inhoud Kenmerken-plus meldingen

Sinds enige maanden ontvangt de Stichting Processen Verbaal (SPV) kenmerkenmeldingen-plus van de politie. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. Over het algemeen zijn dit prima rapportages van verkeersongevallen, die een goede ondersteuning bieden bij de schadeafhandeling.

Ook voor de politie is dit een nieuw type document. In de praktijk blijkt dat de inhoud van dergelijke dossiers in een beperkt aantal gevallen te wensen overlaat. Zo ontbreekt soms de toedrachtsomschrijving of wordt er verwezen naar een mutatie die niet door SPV ontvangen worden. 

In dergelijke gevallen biedt de SPV de aanvrager de mogelijkheid om op verzoek de omschrijving op te vragen bij de politie.  U kunt hierom per e-mail verzoeken, met uw statusbrief als bijlage. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

De SPV voert zeer regelmatig overleg met de politie, onder andere over de kwaliteit van deze rapportages. Wij verwachten dat na deze "opstartperiode" de rapportages een stabiel kwaliteitsniveau hebben zodat u in één keer de juiste informatie ter beschikking krijgt om tot een effectieve afhandeling van het verkeersongeval te komen.