Verstoring aanleveren ongevalsdossiers (UPDATE)

De verstoring bij het proces van digitaal aanleveren van ongevalsdossier is opgelost.

Door deze verstoring - die medio november optrad - was het mogelijk dat de door u aangevraagde dossiers door de SPV niet aan u uitgeleverd werden, terwijl er wel een dossier aanwezig zou moeten zijn.

De aanlevering vanuit de politie is inmiddels weer op gang gekomen. Alle met terugwerkende kracht aangeleverde dossiers zijn verwerkt en uitgeleverd.