Misdrijf PV's verkeersongevallen verkrijgbaar bij Stichting PV

Misdrijf processen-verbaal, waarbij bijvoorbeeld sprake is van alcoholgebruik of het doorrijden na een aanrijding, zijn sinds kort rechtstreeks via de Stichting Processen Verbaal (Stichting PV) te verkrijgen. De Stichting PV ontvangt deze rechtstreeks van de politie, waardoor het niet meer nodig is om een aanvraag te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). 

De verstrekking geschiedt op basis van de Wet Politie Gegevens (WPG). De informatie uit het PV mag alleen gebruikt worden voor het regelen van de schade als gevolg van een verkeersongeval (of aanvaring). U kunt hier de circulaire downloaden:   Download 

In een beperkt aantal gevallen is door de politie het PV rechtstreeks aan het OM gezonden om tot strafvervolging over te gaan. In dat geval is de Stichting PV niet in het bezit van het betreffende PV. Verstrekking van het PV zal dan direct vanuit het OM plaatsvinden. U dient het verzoek zelf bij het OM in te dienen (  Download  het document 'Handreiking opvragen daderinformatie'). Op www.om.nl/contact kunt u de adresgegevens raadplegen.

Het OM kan uw verzoek om informatie uitsluitend behandelen als in uw verzoek de volgende onderwerpen naar voren komen:

  • proces-verbaalnummer of parketnummer
  • plaats waar de schade is ontstaan
  • datum waarop de schade is ontstaan
  • de kentekens van de betrokken voertuigen
  • de gegevens van uw verzekerde/cliënt (kenteken voertuig en personalia)
  • de relatie van uw verzekerde/cliënt tot het ongeval
  • het doel waarvoor u de informatie wenste te verkrijgen

De mogelijkheid bestaat dat het OM uw aanvraag niet honoreert om redenen zoals beschreven in de Wet Justitiële en Strafvordelijke Gegevens (WJSG). Door het OM wordt u in het voorkomende geval hierover op de hoogte gesteld.